Szkolenia otwarte

Negocjacje handlowe

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności diagnozowania sytuacji negocjacyjnych oraz przygotowania, prowadzenia i zamykania

Marketing w firmie

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności na temat marketingu. Uczestnicy będą mogli swobodnie stosować