Marketing w firmie

Marketing w firmie

Marketing w firmie

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności na temat marketingu. Uczestnicy będą mogli swobodnie stosować narzędzia marketingu w praktyce. Ponadto, dowiedzą się o specyfice działań marketingowych dla różnych produktów i usług.

Cele szczegółowe:

 • określenie obecnego i przyszłego miejsca firmy na rynku,
 • określenie funkcji marketingu w firmie,
 • organizacja marketingu w firmie,
 • poznanie podstawowych reguł i metod zarządzania marketingowego,
 • nabycie umiejętności tworzenia strategii marketingowej,
 • nabycie umiejętności tworzenia planu marketingowego.

Zajęcia prowadzone są w formie mini wykładu, konsultacji, warsztatów oraz case studies.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do pracowników mikro, małych i średnich firm każdej branży.

Liczba godzin

8 – 16 godzin dydaktycznych (długość szkolenia uzależniona jest od potrzeb uczestników)

Program szkolenia:

1. Co to jest marketing:

 • Grupy docelowa, czyli do kogo kierujemy nasze działania (rodzaje grup docelowych, jak wybrać, analiza)
 • Analiza składników marketing mix (jak je zastosować w praktyce)
 • Komunikacja marketingowa – jak będzie przebiegać (komunikat marketingowy, sposoby tworzenia)
 • Strategie marketingowe – rodzaje

2. Plan marketingowy:

 • Elementy planu marketingowego,
 • Jak stworzyć właściwy (analiza przykładów, tworzenie własnych).

3. Analiza firmy i jej otoczenia:

 • Jak przeprowadzić analizę sytuacyjną firmy
 • Analiza otoczenia
 • Ocena wewnętrznej sytuacji firmy
 • Analiza SWOT
 • Tworzenie własnej analizy firmy.

4. Produkt i cena na rynku:

 • Potrzeby człowieka
 • Kształtowanie programu asortymentowego
 • Klonowanie strategiczne dotyczące produktu
 • Nowy produkt – koncepcje, rozwój, wprowadzenie na rynek
 • Cykl życia produktu
 • Profile segmentów usług i ich ogólna charakterystyka
 • Profile segmentów usług w turystyce i ich charakterystyka
 • Strategie cen – ceny podstawowe a ceny zróżnicowane
 • Negocjacje cenowe

5. Promocja i dystrybucja na rynku:

 • Efektywna promocja sprzedaży
 • Marka
 • Przekaz reklamowy
 • Planowanie kampanii promocyjnej – reklama
 • Promocja sprzedaży
 • Marketing bezpośredni
 • PR
 • Budżet promocji
 • Dystrybucja (wybór optymalnego kanału dystrybucji

Miejsce szkolenia

Zajęcia prowadzone są przy ulicy Ostrowskiego 30 we Wrocławiu lub w innym uzgodnionym miejscu.

Terminy zajęć

Do uzgodnienia

Koszt szkolenia

Cena uzależniona od ilości uczestników i miejsca szkolenia.

Trener

Szkolenie prowadzone przez trenera praktyka związanego od lat z szeroko rozumianym marketingiem.

udostępnij

Zapisz się