V. Marketing i PR

Marketing w firmie

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności na temat marketingu. Uczestnicy będą mogli swobodnie stosować