Tworzenie skutecznego planu marketingowego

Tworzenie skutecznego planu marketingowego

Tworzenie skutecznego planu marketingowego

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego tworzenia skutecznego i efektywnego planu marketingowego. Poznanie metod i narzędzi, za pomocą których będą mogli wykorzystać nowo nabytą wiedzę w praktyce.

Cele szczegółowe

 • Zdobycie wiedzy z zakresu planowania marketingowego
 • Poznanie znaczenia planu marketingowego dla rozwoju przedsiębiorstwa
 • Nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania działań marketingowych
 • Poznanie podstawowych typów analiz marketingowych w firmie
 • Nabycie umiejętności tworzenia właściwego planu marketingowego

Zajęcia prowadzone są w formie mini wykładu i warsztatów

Dla kogo

Właściciele i pracownicy mikro, małych i średnich firm. Osoby, które chcą w bardziej usystematyzowany sposób planować działania marketingowe

Liczba godzin

8 – 16 godzin dydaktycznych (długość szkolenia uzależniona jest od potrzeb uczestników)

Program

1. Podstawowe informacje z zakresu marketingu – definicje.

2. Plan marketingowy a strategia organizacji:

 • Misja i cele organizacji
 • Cele planu marketingowego
 • Plan marketingowy jako element strategii rozwoju organizacji

3. Analiza rynku:

 • Otoczenie organizacji
 • Podaż-popyt
 • Konkurencyjność

4. Sytuacja organizacji:

 • Określenie sytuacji wyjściowej organizacji
 • Ustalenie rynków docelowych

5. Analizy marketingowe organizacji:

 • BCG
 • SWOT

6. Planowanie marketing mix:

 • Produkt (cykl życia produktu, rozwój produktu, wprowadzanie nowego produktu)
 • Cena (wybrane strategie cenowe, ustalane ceny, negocjowanie ceny)
 • Dystrybucja (kanały dystrybucji, koszty dystrybucji)
 • Promocja (reklama, public relations, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista)

7. Zasady sporządzania planu marketingowego:

 • Budowa planu marketingowego
 • Układ treści
 • Ustalenie celów
 • Struktura planu
 • Sposoby prezentacji

8. Tworzenie planu marketingowego:

 • Założenia planu
 • Pisanie planu

Miejsce szkolenia

Zajęcia prowadzone są przy ulicy Ostrowskiego 30 we Wrocławiu lub w innym uzgodnionym miejscu.

Terminy zajęć

Do uzgodnienia

Koszt szkolenia

Cena uzależniona od długości szkolenia, ilości uczestników i miejsca szkolenia.

Trener

Szkolenie prowadzone przez trenera praktyka związanego od lat z szeroko rozumianym marketingiem.

udostępnij

Zapisz się