Obsługa klienta, czyli budowanie długotrwałych relacji z klientem

Obsługa klienta, czyli budowanie długotrwałych relacji z klientem

Obsługa klienta, czyli budowanie długotrwałych relacji z klientem

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu budowania długotrwałych relacji z klientem.

Cele szczegółowe

 • poznanie narzędzi, które pomogą zbudować satysfakcjonujące relacje z klientami,
 • poznanie narzędzi, które pomogą skutecznie rozwiązywać konflikty i łagodzić ich przebieg oraz panować nad napięciem oraz wykorzystać emocje na rzecz budowania porozumienia,
 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji będących warunkiem efektywnego funkcjonowania w relacjach z klientem,
 •  wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy uczestnikami szkolenia
 • dokonania indywidualnej diagnozy własnych zawodowych kompetencji.

Szkolenie ma charakter treningowo – warsztatowy. Realizowane będzie przy użyciu interaktywnych metod, angażujących wszystkich uczestników. Podstawę szkolenia stanowią:

 • symulacje
 • ćwiczenia w parach
 • ćwiczenia indywidualne i w zespołach
 • generowanie rozwiązań metodą burzy mózgu
 • kwestionariusze autodiagnostyczne do badania predyspozycji w obszarach objętych tematem szkolenia
 • analiza ćwiczeń uzupełniona jest wykładem ilustrowanym połączonym z dyskusją kierowaną.

Dla kogo

Dla menedżerów i pracowników działów sprzedaży, bądź dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze skutecznego handlowca

Liczba godzin

16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

1. Moje mocne strony w pracy, które wspierają mnie w budowaniu relacji z klientami

2. Efektywna komunikacja jako czynnik wspierający budowanie relacji z klientem:

 • komunikacja jedno- i dwustronna
 • efektywna komunikacja werbalna jako warunek porozumienia w trudnych sytuacjach
 • komunikacja niewerbalna w kontakcie z klientem (rozpoznawanie niewerbalnych sygnałów w rozmowie z klientem, technika posługiwania się mową ciała)
 • zakłócenia komunikacji

3. Znaczenie komunikacji dla budowania satysfakcjonujących relacji z klientami:

 • diagnoza osobistych umiejętności słuchania i mówienia oraz określenie obszarów do rozwoju
 • umiejętność zadawania pytań jako klucz do klienta
 • pytania i ich rola
 • zasady formułowania pytań
 • przeszkody emocjonalne występujące przy zadawaniu pytań
 • style komunikowania się i ich konsekwencje
 • rola przepływu informacji w zespole dla budowania relacji z klientami

4. Wstęp do prowadzenia rozmów telefonicznych

 • specyfika komunikowania się przez telefon- wprowadzenie
 • podstawowe zasady budowania kontaktu z klientem podczas rozmowy telefonicznej.
 •  dynamika rozmowy telefonicznej

5. Charakterystyka konfliktu

 • rodzaje konfliktów i ich dynamika
 • czynniki spustowe konfliktu
 • Osobowość a konflikt – indywidualny styl działania w sytuacji konfliktu – autodiagnoza

6. Czy konflikt jest zawsze zjawiskiem negatywnym?

 • konflikt jako sytuacja budowania relacji
 • konstruktywna i destrukcyjna energia konfliktu
 • konflikt inspirujący do poszukiwania kreatywnych rozwiązań i zmiany
 • metody stymulowania i ograniczania konfliktu, kierowanie konfliktem

7. Wprowadzenie do teorii asertywności – wyjaśnienie idei i zasad zachowania asertywnego:

 • zachowania asertywne a zachowania alternatywne: uległe i agresywne
 • wiara w siebie jako podstawa zachowań asertywnych
 • asertywny monolog wewnętrzny (praca nad negatywnym głosem wewnętrznym)
 • określenie poziomu osobistych umiejętności zachowania asertywnego

8. Ćwiczenie umiejętności asertywnych

 • rozpoznawanie i respektowanie granic własnych i partnera (rozmówcy)
 • obrona swoich praw i granic
 • wyrażanie różnych form sprzeciwu i emocjonalnej ekspresji (odmawianie, zaprzeczanie, wyrażanie gniewu, złości)
 • asertywne udzielanie i przyjmowanie krytyki
 • wyrażanie własnych opinii i przekonań
 •  przyjmowanie uczuć i opinii klientów
 •  wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych

9. Refleksje uczestników zajęć. Z czym wychodzę, czego nowego się nauczyłem?

Miejsce szkolenia

Zajęcia prowadzone są przy ulicy Ostrowskiego 30 we Wrocławiu lub w innym uzgodnionym miejscu.

Terminy zajęć

Do uzgodnienia

Koszt szkolenia

Cena uzależniona od długości szkolenia, ilości uczestników i miejsca szkolenia.

Trener

Szkolenie prowadzone przez trenera praktyka związanego od lat z szeroko rozumianym biznesem i handlem.

udostępnij

Zapisz się