VI. Szkolenia handlowe i obsługa klienta

Negocjacje handlowe

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności diagnozowania sytuacji negocjacyjnych oraz przygotowania, prowadzenia i zamykania