Rozwiązywanie konfliktów i praca z trudnymi klientami

Rozwiązywanie konfliktów i praca z trudnymi klientami

Rozwiązywanie konfliktów i praca z trudnymi klientami

Szkolenia ma na celu wyposażenie uczestników w umiejętności identyfikowania sytuacji konfliktowej, identyfikacji objawów konfliktu ukrytego oraz rozwiązywania i neutralizacji konfliktów w relacji z trudnym klientem.

Dla kogo

Dla pracowników działów handlowych

Liczba godzin

16 – 24 godziny dydaktyczne

Program szkolenia:

1. Istota komunikacji interpersonalnej w sytuacjach konfliktowych

 • Czym jest konflikt, a czym nieporozumienie?
 • Przyczyny powstawania konfliktów
 • Uwarunkowania osobowościowe w procesie konfliktu
 • Konflikt jawny i konflikt ukryty
 • Perswazja i manipulacja w procesie komunikacji

2. Konflikty w relacji z trudnym klientem

 • Uwarunkowania osobowościowe klientów
 • Uwarunkowania emocjonalne komunikacji
 • Uwarunkowania merytoryczne komunikacji
 • Argumentacja – rodzaje i siła oddziaływania
 • Pytania, zwroty i parafrazy
 • Wprowadzenie do dialektyki

3. Odkrywanie asertywności

 • Istota asertywności
 • Prawo wyrażania siebie
 • Kluczowe czynniki zachowań asertywnych
 • Przeszkody w asertywnej autoekspresji
 • Odbieranie informacji zwrotnej
 • Gotowość do bycia otwartym
 • Odnoszenie się do innych
 • Werbalne i niewerbalne składniki asertywnego zachowania

4. Asertywne myślenie i zachowanie

 • Akceptacja samego siebie i innych
 • Zachowania asertywne a manipulacje
 • Środki retoryczne w zachowaniach asertywnych
 • Behawioralny model rozwoju osobistego
 • kształtowanie indywidualnych celów

5. Zachowania asertywne z trudnymi klientami / rozmówcami.

Miejsce szkolenia

Zajęcia prowadzone są przy ulicy Ostrowskiego 30 we Wrocławiu lub w innym uzgodnionym miejscu.

Terminy zajęć

Do uzgodnienia

Koszt szkolenia

Cena uzależniona od długości szkolenia, ilości uczestników i miejsca szkolenia.

Trener

Szkolenie prowadzone przez trenera praktyka, który odnosi fenomenalne sukcesy w biznesie i sprzedaży.

udostępnij

Zapisz się