Negocjacje handlowe

Negocjacje handlowe

Negocjacje handlowe

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności diagnozowania sytuacji negocjacyjnych oraz przygotowania, prowadzenia i zamykania negocjacji w różnych sytuacjach zawodowych. Poznanie skutecznych zasad negocjacji ukierunkowanych na współpracę. Wypracowanie stylu i techniki negocjacji pozwalające na sprawne i efektywne prowadzenie negocjacji.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do menedżerów i pracowników działów handlowych

Liczba godzin

16 – 24 godzin dydaktycznych (długość szkolenia uzależniona jest od potrzeb uczestników)

Program szkolenia

1. Negocjacje – wprowadzenie

 • istota i uwarunkowania negocjacji,
 • komunikacja jako podstawowy wymiar negocjacji,
 • wymiary negocjacji, sytuacje negocjacyjne,
 • analiza i ocena sytuacji negocjacyjnych, style negocjacyjne.

2. Zasady negocjacji ukierunkowanych na współpracę

 • przygotowanie negocjacji, strategie i techniki negocjacyjne,
 • określenie celów negocjacyjnych,
 • BATNA – najlepsza z alternatyw w stosunku do negocjowanego porozumienia,
 • kompromis w negocjacjach,
 • konsensus w negocjacjach jako rozwiązanie synergiczne,
 • cechy dobrego negocjatora,
 • błędy w negocjacjach.

3. Negocjacje ukryte – strategie ich prowadzenia

 • istota i znaczenie negocjacji ukrytych.

4. Konflikt jako jedna z przyczyn inicjowania procesu negocjacyjnego

 • istota i znaczenie konfliktu,
 • źródła powstawania sytuacji konfliktowych, etapy konfliktu,
 • style kierowania konfliktem,
 • sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych (w grupie, organizacji).

5. Gry negocjacyjne

 • gry o sumie zerowej,
 • gry empatyczne,
 • gry zespołowe.

6. Manipulacje w negocjacjach

 • identyfikacja pojęcia manipulacji,
 • manipulacje świadome i nieświadome,
 • manipulacje – sposoby przeciwdziałania.

Miejsce szkolenia

Zajęcia prowadzone są przy ulicy Ostrowskiego 30 we Wrocławiu lub w innym uzgodnionym miejscu.

Terminy zajęć

Do uzgodnienia

Koszt szkolenia

Cena uzależniona od długości szkolenia, ilości uczestników i miejsca szkolenia.

Trener

Szkolenie prowadzone przez trenera praktyka związanego od lat z biznesem i handlem.

udostępnij

Zapisz się