III. Produkcja i jakość

SolidWorks

Celem szkolenia jest zapoznanie się z modelowaniem przestrzennym w programie SolidWorks, poznanie podstaw projektowania mechanicznego

Six Sigma Green Belt

Szkolenie ma na celu wyposażyć uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące posługiwania się narzędziami