Six Sigma Green Belt

Six Sigma Green Belt

Six Sigma Green Belt

Szkolenie ma na celu wyposażyć uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące posługiwania się narzędziami z zakresu usprawniania procesów według metodyki Lean Six Sigma oraz cyklu doskonalenia DMAIC (Define – Definiuj, Measure – Mierz, Analyze – Analizuj, Improve – Poprawiaj, Control – Kontroluj). Praca odbywa się w oparciu o realizację własnych projektów uczestników.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do specjalistów ds. jakości lub/i produkcji; inżynierów: jakości, produkcji, procesów; kierowników, którzy będą aktywnie uczestniczyć w realizacji projektów Six Sigma lub samodzielnie prowadzić projekty doskonalące.

Możemy przeprowadzić szkolenie Six Sigma Green Belt dla przedstawicieli branży usługowej jak banki, centra obsługi klienta.

Liczba godzin

42 godziny dydaktyczne

Program szkolenia

 1. Dlaczego firmy wprowadzają Six Sigma?
 2. DMAIC – standardowe procesy
 3. Certyfikacje Six Sigma
 4. Faza Definiuj – Wstęp
 5. Karta Projektu
 6. SIPOC i mapa procesu
 7. VOC, VOB i CTQ
 8. Faza Mierz – Wstęp
 9. Zbieranie danych – rodzaje danych
 10. Diagram Ishikawa oraz matryca C&E
 11. Podstawowe statystyki – wprowadzenie
 12. Zbieranie danych: Podział danych wg grup
 13. Zbieranie danych: definicje operacyjne
 14. MSA – Analiza systemu pomiarowego
 15. Podstawowe wykresy – Prezentacja danych
 16. Zdolność procesu – obliczanie zdolności krótko – i długoterminowej
 17. Faza Analizuj – Wstęp i prezentacja projektów
 18. Testowanie Hipotez (t-test)
 19. Testowanie Hipotez (ANOVA)
 20. Testowanie Hipotez (Chi-kwadrat)
 21. Analiza Regresji
 22. Tworzenie Eksperymentów – Design Of Experiments
 23. Faza Poprawiaj – Wstęp
 24. Koncepcja PUGH
 25. Zarządzanie Ryzykiem
 26. Wdrażanie rozwiązań
 27. Faza Kontroluj – Wstęp i prezentacja projektów
 28. Zarządzanie Procesem i Kontrola Zmian
 29. Standaryzacja i Dokumentowanie Zmian
 30. Wykresy Kontrolne (wartości pojedynczych, średnich, danych dyskretnych)
 31. Ocena uzyskanych korzyści

Miejsce szkolenia

Zajęcia prowadzone są na ulicy Ostrowskiego 30 we Wrocławiu lub w innym uzgodnionym miejscu.

Terminy zajęć

Do uzgodnienia

Koszt szkolenia:

Cena uzależniona od ilości uczestników i miejsca szkolenia.

Trener

Szkolenie prowadzone przez Certyfikowanych Master Black Beltów i Black Beltów posiadających wieloletnie doświadczenie praktyczne.

Dodatkowe informacje:

Na szkolenie składają się intensywne, trzy dwudniowe sesje oddzielone od siebie wcześniej ustalonym odcinkiem czasu, by dać uczestnikom możliwość zastosowania narzędzi i koncepcji Six Sigma we własnym projekcie. Szkolenie zostanie zakończone egzaminem. Dokumentem finalnym jest Certyfikat.

Certyfikat uzyskuje się po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego oraz zaimplementowaniu rozwiązania jednego rozpoznanego problemu w swoim przedsiębiorstwie w kompletnym cyklu DMAIC, przekazaniu materiałów dokumentujących realizację całego projektu usprawniającego i uzyskaniu pozytywnej oceny tego projektu.

Uwaga: Proponujemy bezpłatne roczne konsultacje dla absolwentów kursu z trenerem prowadzącym.

udostępnij

Zapisz się