Szkolenie SIX SIGMA BLACK BELT

Szkolenie SIX SIGMA BLACK BELT

Szkolenie SIX SIGMA BLACK BELT

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności na poziomie specjalisty Black Belta umożliwiających wdrażanie metodologii Lean Six Sigma w firmie produkcyjnej/usługowej oraz zdobycie certyfikatu. Absolwenci kursu będą w stanie samodzielnie prowadzić skomplikowane projekty oszczędnościowo-optymalizacyjne z wykorzystaniem technik miękkich i twardych w tym analiz statystycznych.

Praca odbywa się w oparciu o realizację własnych projektów uczestników.

Dla kogo

Szkolenie Six Sigma Black Belt skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów firm, managerów produkcji, planistów, a także pracowników operacyjnych oraz pracowników działów jakości. Możemy przeprowadzić szkolenie Six Sigma Black Belt dla przedstawicieli branży usługowej jak banki, centra obsługi klienta.

Liczba godzin

88 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

 1. Od Green Belta do Black Belta….- podstawy Metodologii Six Sigma
 2. Przegląd Fazy Definiuj
 3. Projekty – Prezentacja Tematów
 4. Przegląd Fazy Mierz
 5. MSA
 6. Przegląd Fazy Analizuj
 7. Studia Multi-Vari
 8. Projekty – Status Faza Mierz
 9. Teoria Normalności
 10. Testowanie Normalności Danych
 11. Transformacja Danych
 12. Przegląd Testowania Hipotez
 13. Przegląd Testowania Hipotez
 14. ANOVA
 15. Regresja
 16. Projekty – Faza Analizuj
 17. Podstawy DoE (Tworzenie Eksperymentów)
 18. DoE (Design Of Experiments)
 19. Response Surface Methodology (RSM) – Metodologia Powierzchni Odpowiedzi
 20. Projekty – Faza Usprawniaj
 21.  SPC
 22. Niezawodność (Reliabiliy)

Miejsce szkolenia

Zajęcia prowadzone są na ulicy Ostrowskiego 30 we Wrocławiu lub w innym uzgodnionym miejscu.

Terminy zajęć

Do uzgodnienia

Koszt szkolenia

Cena uzależniona od ilości uczestników i miejsca szkolenia.

Trenerzy

Szkolenie prowadzone przez Certyfikowanych Master Black Beltów posiadających wieloletnie doświadczenie praktyczne.

Dodatkowe informacje

Szkolenie to połączenie wykładów teoretycznych, warsztatów praktycznych oraz konsultacji indywidualnych i grupowych. Uczestnicy przy współpracy z trenerami pracują nad swoimi rzeczywistymi projektami stosując w praktyce świeżo nabytą wiedzę.

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę z zakresu metodologii DMAIC uzyskaną na szkoleniu i pogłębioną podczas prowadzenia projektu. Po zakończeniu projektu oraz zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, uczestnik uzyskuje certyfikat Lean Six Sigma Black Belt.

Uwaga: Proponujemy bezpłatne roczne konsultacje absolwentów kursu z trenerem prowadzącym.

 

udostępnij

Zapisz się