Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji. Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów jakości bądź wyznaczonych pracowników działów wytypowanych do pełnienia roli audytorów wewnętrznych i/lub chcących zdobyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie, osób pragnących w przyszłości pogłębić swoje umiejętności na kolejnych kursach audytorskich i uprawiać zawód auditora.

Liczba godzin

16 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:

 1. Podstawowe pojęcia dotyczące norm ISO, historia norm ISO 9000.
 2. Informacje podstawowe o normie ISO 9001:2015 i wprowadzonych zmianach.
 3. Przegląd wymagań normy ISO 9001:2015 pod kątem audytowania.
 4. Kompetencje i rola auditorów wewnętrznych.
 5. Wytyczne dotyczące audytowania – wymagania ISO 19011:2018:
  • planowanie auditów wewnętrznych,
  • przygotowanie do auditu,
  • prowadzenie działań auditowych,
  • dokumentowanie auditu,
  • raportowanie z auditu.
 6. ćwiczenia i warsztaty z zakresu audytowania.

Miejsce szkolenia

Zajęcia prowadzone są na ulicy Ostrowskiego 30 we Wrocławiu lub w innym uzgodnionym miejscu.

Terminy zajęć

Do uzgodnienia

Koszt szkolenia

Cena uzależniona od ilości uczestników i miejsca szkolenia.

Trener

Szkolenie prowadzone przez wieloletniego Auditora wiodącego akredytowanej jednostki certyfikującej, w imieniu której przeprowadził ponad 400 audytów. Posiada kilkunastoletnie doświadczenia w zakresie m.in. norm ISO 9001; ISO 14001, ISO/IEC 27001, Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych, ISO 22000, PN-N 18001, Ochrony danych osobowych (ODO). Z powodzeniem opracowywał, wdrażał i doskonalił systemy zarządzania dla ponad 200 firm różnych branż. Przez ostatnie lata prowadził szereg projektów szkoleniowych, kształcąc Auditorów i Pełnomocników.

Posiada praktyczną znajomość norm i przepisów związanych z systemami zarządzania np.:

 • Dyrektywy i Rozporządzenia UE w tym: CPR (305/2011), LVD (35/2014), EMC (30/2014), RODO (679/2016)
 • ISO 31000 (zarządzanie ryzykiem)
 • ISO 2859-1 (kontrola statystyczna)
 • ISO 3834
 • EN 109

 

udostępnij

Zapisz się