Uprawnienia UDT

Uprawnienia UDT

Uprawnienia UDT

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji i uprawnień do obsługi urządzeń podległych UDT: suwnic, wciągników, wciągarek, żurawi, dźwigów itp.

(Szkolenie na operatora wózka jezdniowego – odrębna oferta)

Dla kogo

Dla osób posiadających ukończone 18 lat, min. szkołę podstawową oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy przy ww. urządzeniach.

Liczba godzin

Zajęcia prowadzone zgodnie w wytycznymi UDT

Program szkolenia

Szkolenia prowadzone są w oparciu o programy zatwierdzone przez UDT.

Program składa się z części teoretycznej i praktycznej. Po zakończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego słuchacze otrzymują legitymację Urzędu Dozoru Technicznego.

Miejsce szkolenia

Do uzgodnienia.

Terminy zajęć

Do uzgodnienia

Koszt szkolenia

Koszt uzależniony jest od ilości osób w grupie i miejsca szkolenia. Koszt egzaminu 171,94 złotych/osoba

Trener

Szkolenie prowadzone jest przez trenerów posiadających wiedzę teoretyczną i praktyczne doświadczenie z zakresu objętego programem szkolenia oraz kwalifikacje potwierdzone zgodnie z wymaganiami.

udostępnij

Zapisz się