I. Szkolenia zawodowe (kwalifikacje)

Uprawnienia SEP

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie Eksploatacji „E” i Dozoru „D”:

Uprawnienia UDT

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji i uprawnień do obsługi urządzeń podległych UDT: suwnic, wciągników, wciągarek,