Uprawnienia SEP

Uprawnienia SEP

Uprawnienia SEP

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie Eksploatacji „E” i Dozoru „D”:

 1. urządzeń elektrycznych – grupa G1
 2. urządzeń cieplnych – grupa G2
 3. urządzeń gazowych – grupa G3

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy zdają egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia przed komisją SEP.

Dla kogo

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym.

Liczba godzin

Zajęcia prowadzone zgodnie z programami i wytycznymi SEP

Program szkolenia

Grupa G1 –  elektryczna

 • budowa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
 • aparatura kontrolno-pomiarowa
 • ochrona przeciwporażeniowa,
 • zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

Grupa G2 – cieplna

 1. budowa i eksploatacja urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
 2. aparatura kontrolno-pomiarowa
 3. prawo energetyczne
 4. zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

Grupa G3 – gazowa

 • budowa i eksploatacja urządzeń, sieci i instalacji gazowych,
 • prawo energetyczne,
 • zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji gazowych.

Miejsce szkolenia

Zajęcia prowadzone są na ulicy Ostrowskiego 30 lub w innym uzgodnionym miejscu. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy zdają egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia przed komisją SEP.

Terminy zajęć

Do uzgodnienia.

Koszt szkolenia

Uzależniony jest od ilości osób w grupie i miejsca szkolenia.

Trenerzy

Szkolenie prowadzone przez jest przez trenerów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu w/w szkoleń.

udostępnij

Zapisz się