Operator Programista CNC

Operator Programista CNC

Operator Programista CNC

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności zakresu programowania i obsługi obrabiarek numerycznie sterowanych

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób, które do tej pory nie miały styczności z branżą obrabiarek i pragną nauczyć się zawodu operatora – programisty maszyn CNC, jak i do osób , które są zainteresowane pogłębieniem wiedzy z w/w zakresu.

Zakres programowy jest dostosowywany do poziomu i wiedzy uczestników szkolenia.

Liczba godzin

50-80 godzin dydaktycznych

Program szkolenia

Program realizowany jest w formie zajęć praktycznych i mini wykładu.

Zagadnienia

 • Istota programowania obrabiarek CNC.
 • Układ współrzędnych – główne osie: X,Y,Z.
 • Podstawowe funkcje w programowaniu wg ISO.
 • Zarządzanie plikami i transfer danych – sterowanie HEIDENHAIN
 • Struktura programu NC.
 • Punkty charakterystyczne obrabiarek.
 • Opis konturu w kartezjańskim i biegunowym układzie współrzędnych.
 • Opracowanie planu obróbki z zastosowaniem interpolacji liniowej.
 • Analiza dokumentacji technicznej- rysunku technicznego
 • Dobór narzędzi skrawających do obróbki
 • Uruchomienie obrabiarki CNC
 • Ustalanie punktu zerowego przedmiotu
 • Uruchomienie programu obróbki przedmiotu
 • Obróbka i pomiar przedmiotu
 • Cykle dla odwiertów, kieszeni, czopów i rowków.
 • Wzory punktowe
 • Zastosowanie funkcji do obróbki z zaokrągleniami.
 • Obróbka przedmiotu z wykorzystaniem funkcji.
 • Pomiar wykonanego przedmiotu.
 • Cykle dla przekształceń współrzędnych.
 • Cykle SL
 • Zastosowanie podprogramów w obróbce, powtórzenia części programu NC.
 • Praca z tabelą narzędzi oraz tabelą „Preset”.
 • Pomiar detalu sondą pomiarową (sterowanie HEIDENHAIN).
 • Wprowadzenie programu obróbki przedmiotu do sterownika maszyny
 • Obróbka i pomiar wykonanego przedmiotu
 • Zastosowanie podstawowych funkcji w programie obróbki przedmiotu na frezarce CNC.
 • Wykonanie przedmiotu z wykorzystaniem ww funkcji
 • Pomiar wykonanego przedmiotu, wprowadzanie poprawki do programu.
 • Zastosowanie funkcji do obróbki z zaokrągleniami.
 • Obróbka przedmiotu z wykorzystaniem funkcji i jego pomiar
 • Pozostałe funkcje wykorzystywane podczas frezowania: frezowanie rowków cyklem z Q parametrami
 • Pozostałe funkcje wykorzystywane podczas frezowania: – frezowanie zagłębień kołowych cyklem z Q parametrami
 • Pozostałe cykle wykorzystywane podczas frezowania: wiercenie i gwintowanie otworów cyklem z Q parametrami
 • Programowanie obróbki przedmiotu z wykorzystywaniem cykli.
 • Symulacja obróbki. Wykonanie przedmiotu, pomiar,
 • Konserwacja obrabiarek CNC

Miejsce szkolenia

Szkolenie realizowane jest w profesjonalnym laboratorium wyposażonym w obrabiarki CNC oraz stanowiska komputerowe.

Terminy zajęć

Do uzgodnienia

Koszt szkolenia

Koszt uzależniony jest od długości szkolenia i od ilości osób w grupie.

Trenerzy

Szkolenie prowadzone przez trenerów posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z w/w zakresu.

udostępnij

Zapisz się