Magazynier z obsługą wózka jezdniowego

Magazynier z obsługą wózka jezdniowego

Magazynier z obsługą wózka jezdniowego

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku magazyniera w centrach logistycznych, hurtowniach, magazynach, sklepach wraz ze zdobyciem uprawnień do obsługi wózków jezdniowych.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających min. 18 lat i ukończoną szkołę podstawową oraz brak przeciwwskazań do obsługi wózków jezdniowych.

Liczba godzin:

80 – 120 godzin dydaktycznych

Program szkolenia:

Część I: Elementy towaroznawstwa 

 1. Obrót magazynowy – wydawanie towarów,
 2. Zapasy magazynowe;
 3. Zagospodarowanie magazynu i techniki magazynowania;
 4. Inwentaryzacja zasobów magazynowych – ewidencja zapasów;
 5. Funkcje magazynów;
 6. Zadania i odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych;
 7. Gospodarka zapasami i opakowaniami, elementy zbytu;
 8. Postępowanie w przypadku różnic inwentaryzacyjnych;
 9. Wyposażenie magazynowe – znakowanie i identyfikacja ładunków magazynowych;

Część II: Dokumentacja związana z obrotem magazynowym

 1. Zamówienia, specyfikacje, umowy;
 2. Dokumenty rozliczeniowe: faktury, korekty, rachunki;
 3. Dokumenty magazynowe: PZ, PW, RW, WZ, ZW, MM;

Część III: Obsługa programu Subiekt GT i MikroSubiekt GT

 1. Filozofia programu;
 2. Wprowadzanie i edycja podmiotu;
 3. Wprowadzenie i edycja kartotek kontrahentów;
 4. Wprowadzanie i edycja kartotek towarowych;
 5. Tworzenie dokumentacji magazynowej;
 6. Tworzenie bilansów;
 7. Kontrola rozrachunków;
 8. Inne funkcje programu;

Część IV: Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczna wymianą butli gazowych wg obowiązującego programu UDT

Miejsce szkolenia:

Do uzgodnienia.

Terminy zajęć:

Do uzgodnienia

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia uzależniony jest od ilości słuchaczy oraz miejsca szkolenia.

Trener:

Szkolenie prowadzone jest przez trenerów posiadających wiedzę teoretyczną i praktyczne doświadczenie z zakresu objętego programem szkolenia oraz kwalifikacje potwierdzone zgodnie z wymaganiami, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 (Dz. U. 2018 poz. 47).

udostępnij

Zapisz się