Szkolenie na doradcę zawodowego

Szkolenie na doradcę zawodowego

Szkolenie na doradcę zawodowego

Celem kształcenia jest wyposażenie uczestnika w kompetencje osobowościowe i merytoryczne do porad indywidualnych i grupowych przydatnych w analizie własnego potencjału kandydata do pracy oraz świadomym planowaniu jego kariery zawodowej.
Szkolenie będzie kładło nacisk na kształtowanie umiejętności praktycznych. Zajęcia realizowane będą w formie mini wykładu, prezentacji, dyskusji, burzy mózgów, wypełnianiu testów powszechnie stosowanych w doradztwie zawodowym oraz IPD.

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia będą posiadali:

 • umiejętność wytyczania ścieżek kariery zawodowej,
 • umiejętność poruszania się na rynku pracy, znajomość technik aktywnego poszukiwania pracy,
 • znajomość rynku pracy, zachodzących na nim procesów oraz kierunków zmian,
 • tzw. miękkie umiejętności – sztuka oceny ludzkich charakterów, umiejętność rozmów z ludźmi.

Dla kogo

Szkolenie jest skierowane do osób z wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim), które chcą pracować jako:

 • doradcy zawodowi w publicznych służbach zatrudnienia
 • doradcy zawodowi w agencji zatrudnienia,
 • doradcy personalnego dla firm poszukujących pracowników w ramach agencji doradztwa personalnego.

Liczba godzin

60 godzin lekcyjnych

Program szkolenia

I. Wprowadzenie do poradnictwa zawodowego:

 1. Krótki rys historyczny
 2. Teorie w poradnictwie zawodowym
 3. Kierunki i tendencje rozwoju poradnictwa zawodowego na świecie
 4. Instytucje zajmujące się poradnictwem zawodowym w Polsce
 5. Interdyscyplinarnośc zawodu doradcy zawodowego
 6. Klienci doradcy zawodowego i ich przykładowe problemy
 7. Etyka pracy doradcy zawodowego

II. Warsztat pracy doradcy zawodowego, cz.1

 1. Diagnoza problemów klienta- metody:
  a) wywiad
  b) badania testowe preferencji i zainteresowań zawodowych, wartości, umiejętności i inne
  c) inne metody diagnostyczne stosowane w poradnictwie zawodowym

III. Warsztat pracy doradcy zawodowego, cz.2

 1. Prowadzenie porady indywidualnej
 2. Budowanie i realizacja indywidualnych planów działania
 3. Planowanie kariery zawodowej

IV. Warsztat pracy doradcy zawodowego, cz.3.

 1. Przygotowywanie i prowadzenie zajęć grupowych
 2. Planowanie zajęć grupowych dla różnorodnych grup odbiorców
 3. Przykładowe zajęcia grupowe z zakresu poradnictwa zawodowego np. sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej – zajęcia z kamerą, metody poszukiwania pracy, metody rekrutacji, zakładanie własnej firmy, zajęcia wzmacniające/rozbudzające motywacje klienta do zmiany sytuacji

V. Warsztat pracy doradcy zawodowego, cz.4.

 1. Zajęcia grupowe standaryzowane- Metoda Edukacyjna, Kurs Inspiracji, Metoda Hiszpańska, Kurs gotowości do zmian
 2. Doradca zawodowy jako rekruter do udziału w projektach realizowanych ze środków unijnych

Miejsce szkolenia

Zajęcia prowadzone są przy ulicy Ostrowskiego 30 we Wrocławiu lub w innym uzgodnionym miejscu.

Terminy zajęć

Do uzgodnienia

Koszt szkolenia

Cena uzależniona od długości szkolenia, ilości uczestników i miejsca szkolenia.

Trener

Szkolenie prowadzone jest przez trenera praktyka, doradcę zawodowego z Licencją II stopnia z ponad 15 letnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą, osobami dorosłymi w tym niepełnosprawnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Posiada doświadczenie dydaktyczne w przygotowywaniu uczestników do pełnienia roli doradcy zawodowego prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych.

udostępnij

Zapisz się