Projektowanie i zarządzanie procesami logistycznymi

Projektowanie i zarządzanie procesami logistycznymi

Projektowanie i zarządzanie procesami logistycznymi

Celem szkolenia jest:

 • poznanie zasad i narzędzi zarządzania procesowego,
 • nabycie umiejętność formułowania celów w podejściu procesowym,
 • poznanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie,
 • poznanie podstawowych narzędzi mapowania procesów,
 • poznanie zasad tworzenia procedur,
 • poznanie zasad controllingu, procesów i umiejętności tworzenia wskaźników controllingowych,
 • identyfikacja ryzyk i zagrożeń.

Szkolenie ma charakter warsztatowy i interaktywny. W czasie zajęć uczestnicy wykonują przygotowane ćwiczenia, analizują „case study” oraz biorą udział w grach symulacyjnych.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do specjalistów i kierowników poszczególnych obszarów logistyki przedsiębiorstwa.

Liczba godzin

8-24 godzin dydaktycznych (długość szkolenia uzależniona jest od potrzeb uczestników)

Program szkolenia:

1. System logistyczny przedsiębiorstwa i jego elementy

 • System logistyczny przedsiębiorstwa i jego elementy
 • Mierniki oceny podsystemów i systemu logistycznego przedsiębiorstwa
 • Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie
 • Mapowanie procesów logistycznych
 • Mierniki efektywności procesów

 

2. Projektowanie i zarządzanie procesami

 • Wprowadzenie do zarządzania procesami logistycznymi
 • Uwarunkowania procesów logistycznych
 • Projektowanie procesów logistycznych
 • Wdrażanie procesów logistycznych
 • Controlling procesów logistycznych
 • Zarządzanie zmianami procesów logistycznych

3. Gra

 • Gra symulacyjna wg założeń moderatora

4. Zagrożenia

Zarządzanie ryzykiem w:

 • planowaniu
 • zarządzaniu ciągłością procesów
 • zarządzaniu informacją i bezpieczeństwem informacji
 • zarządzaniu kapitałem ludzkim
 • zarządzaniu kapitałem organizacyjnym
 • zarządzaniu infrastrukturą
 • finansami i rachunkowością zarządczą

Miejsce szkolenia

Zajęcia prowadzone są przy ulicy Ostrowskiego 30 we Wrocławiu lub w innym uzgodnionym miejscu.

Terminy zajęć

Do uzgodnienia

Koszt szkolenia

Cena uzależniona od ilości uczestników i miejsca szkolenia.

Trener

Szkolenie prowadzone przez trenera praktyka związanego od lat z szeroko rozumiana logistyką

udostępnij

Zapisz się