Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji

Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji

Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji

Celem szkolenia jest poznanie technik zarządzania logistyką produkcji a w szczególności:

 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania produkcji
 • poznanie nowoczesnych metod sterowania produkcją
 • poznanie nowoczesnych metod harmonogramowania produkcji

Szkolenie ma charakter warsztatowy i interaktywny. W czasie zajęć uczestnicy wykonują przygotowane ćwiczenia, analizują „case study” oraz biorą udział w grach symulacyjnych.

 

Dla kogo:

Szkolenie skierowane jest do specjalistów i kierowników poszczególnych obszarów logistyki przedsiębiorstwa.

 

Liczba godzin:

8-24 godzin dydaktycznych (długość szkolenia uzależniona jest od potrzeb uczestników)

 

Program szkolenia:

1. Planowanie produkcji:

 • Zarządzanie popytem,
 • SOP (Sales and Operation Plan)
 • Strategie grupowania popytu i zdolności produkcyjnych
 • Zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi
 • Planowanie a Harmonogramowanie
 • Rodzaje i logika konsumpcji prognoz popytu
 • Planowanie taktyczne
 • Planowanie operacyjne
 • Planowanie robocze
 • Planowanie wykonawcze

2. Planowanie i sterowanie produkcją wieloasortymentową:

 • Planowanie i sterowanie
 • Produkcja na zamówienie
 • Metoda planowania i sterowania produkcją
 • Algorytm metody planowania i sterowania produkcją

3. Master Schedule – Harmonogram główny:

 • Cele Harmonogramu głównego
 • Powiązanie z SOP
 • Cele dla planisty głównego
 • Dane wejściowe do harmonogramu głównego
 • Etapy tworzenia MPS
 • Podstawowa tabela Harmonogramu głównego
 • Prognozowany stan zapasu (PAB)
 • Strefy czasowe
 • Wielopoziomowy MPS
 • Podejścia do planowania nadrzędnego
 • Dostępne do obiecania (ATP – Available to Promise)
 • Pełna prezentacja harmonogramu głównego

4. Reguły harmonogramowania:

 • Reguła harmonogramowania „w przód”
 • Reguła harmonogramowania “w tył”
 • Reguła harmonogramowania “dwukierunkowa”
 • Reguła harmonogramowania “do przodu” z priorytetami
 • Inne reguły (wąskiego gardła, minimalizacji przezbrojeń, itd.)

5. Strategie sterowania produkcją, Struktury systemów sterowania:

 • Strategia PUSH. Systemy MRP i ERP
 • Strategia PULL. Systemy JIT
 • Strategia SQUEZEE. Systemy OPT
 • Inne Strategie: CAW, CRS

6. Teoria ograniczeń TOC:

 • Na czym polega teoria ograniczeń,
 • Pięć kroków doskonalenia w teorii ograniczeń,
 • Rodzaje ograniczeń,
 • Zastosowanie teorii ograniczeń w systemach komercyjnych

7. Komputerowe wsparcie sterowania produkcją – systemy ERP:

 • Cele sterowania produkcją
 • Typy produkcji
 • Struktura planowania
 • Zakres ERP
 • Algorytm MRP
 • MPS
 • SOP
 • BOM

8. Systemy APS w nowoczesnej produkcji:

 • Systemy zaawansowanego planowania i harmonogramowania,
 • Integracja systemu APS z ERP
 • Analityczne aplikacje IT w łańcuch dostaw

Miejsce szkolenia

Zajęcia prowadzone są przy ulicy Ostrowskiego 30 we Wrocławiu lub w innym uzgodnionym miejscu.

Terminy zajęć

Do uzgodnienia

Koszt szkolenia

Cena uzależniona od ilości uczestników i miejsca szkolenia.

Trener

Szkolenie prowadzone przez trenera praktyka związanego od lat z szeroko rozumiana logistyką

udostępnij

Zapisz się